สรุปจำนวนหลักสูตรและจำนวน มคอ.2 แยกตามคณะ
ปี พ.ศ. ของหลักสูตร :
v
   
***คลิกที่ตัวเลขในคอลัมน์ มคอ. 2 เพื่อดูรายละเอียดของเอกสารที่อัพโหลด***
ลำดับที่ 
คณะ 
เปรียบเทียบจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดกับจำนวนหลักสูตรที่มีเอกสาร มคอ.2 
ป.ตรี 
สูงกว่าป.ตรีแต่ต่ำกว่าป.โท 
ป.โท 
ป.บัณฑิตชั้นสูง 
ป.เอก 
ทั้งหมด 
มคอ.2 
ทั้งหมด 
มคอ.2 
ทั้งหมด 
มคอ.2 
ทั้งหมด 
มคอ.2 
ทั้งหมด 
มคอ.2 
No data to display
            
No data to paginateFirstหน้าแรกPrevก่อนหน้าถัดไปNextหน้าสุดท้ายLastAllแสดงทั้งหมด v